Den här konferensen är avslutad
25 oktober, Göteborg

Lönsamhetsbedömning av miljöåtgärder i vattenkraft

Foto: Per Henriksson

En utbildning från ett forskningsprojekt som tar fram en användarvänlig modell för att göra samhällsekonomiska värderingar av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder.

Syftet med utbildningen är att den nya modellen ska bli känd och att den ska börja användas av företag och myndigheter. De samhällsekonomiska värderingarna av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder görs med hjälp av en modell som använder kostnads-nyttoanalys. Modellen är teoretiskt och empiriskt relevant och kan hantera osäkerhet.

Forskningsprojektet heter "Framtagande av relevant och användaranpassad samhällsekonomisk modell för miljöåtgärder för kraft och liv i vatten" kallat FRAM-kliv och ska klargöra vilka frågor som modellen kan besvara och vilka frågor som besvaras inom ramen för kompletterande analysansatser, särskilt multikriterieanalys.

Kursen är en av en serie utbildningar inom forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten. Programmet bekostas av vattenkraftföretagen, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten. I programgruppen som följer verksamheten är också Vattenmyndigheterna representerade. 

Kursen hålls i Göteborg
När:
 Onsdagen den 25 oktober
Tid: 9:00-17:00 (ca) 
Plats: Hörnan, Gullbergs Strandgata 15 i Göteborg
Kursledare: Tore Söderqvist vid Anthesis Enveco AB. Vid frågor, mejla Tore Söderqvist eller ring 070-493 74 73.
Max antal: 30 deltagare
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Fika och lunch serveras. Resa och eventuell logi står varje deltagare för.

Sista anmälning: 17 oktober
Utbildningsmaterial: Här kommer det finnas en Excelfil att ladda ner i god tid före kursen! 

Ladda ned CBA-verktyget här!

Anmäl dig här! 

Observera: Du som deltar måste ta med dig en dator med Microsoft Excel 2010 eller senare installera i PC-miljö. Excelprogrammet kan användas på Mac om en virtuell PC är installerad. 

Mer om Kraft och liv i vatten här.