Den här konferensen är avslutad
30 maj, Webbinarium

Mätmetoder för rörelseövervakning av fyllningsdammar

Maja Rylander presenterar Energiforskrapport 2022:861 Mätmetoder för rörelseövervakning av fyllningsdammar.

Rörelser kan övervakas kontinuerligt hos fyllningsdammar för att exempelvis upptäcka inre erosion eller stabilitetsproblem hos dammen. De senaste åren har tekniken för rörelseövervakning gjort stora framsteg och intresset för mer heltäckande mätmetoder har ökat.

På webbinariet presenterar Maja Rylander rapporten som redovisar en aktuell sammanställning av tekniker som kan användas för rörelseövervakning av fyllningsdammar, både i dammen och på ytan av dammen. Rapporten beskriver läget i Sverige 2022, men ger även en mindre internationell utblick.

Projektet har genomförts av Sweco med Maja Rylander som projektledare.

Läs rapporten här