Den här konferensen är avslutad
1 oktober, Webbinarium

Nätmodellering med övertoner

Välkommen till ett webbinarium där du och ditt företag får lära er mer om hur kraftsystemet och de olika komponenter som hör till bör modelleras i studier av övertoner.

För att kunna studera hur övertoner propagerar i kraftsystemet behöver man ha detaljerade modeller av olika komponenter. Det finns ett flertal olika tekniker som kan användas. Organisationen CIGRE, som arbetar med högspänd elektrisk energi, har tagit fram riktlinjer och rekommendationer för hur kraftsystemet och dess komponenter bör modelleras i övertonsstudier. 

Webbinariet hålls av Oscar Lennerhag på Independent Insulation Group, och utgår från det arbete som har genomförts inom CIGRE JWG C4/B4.38. Resultatet är den tekniska broschyren Network modelling for harmonic studies.Webbinariet hålls på svenska.