Program

Vi summerar forskningen i NEPP 9:00
09:00
Konferensen öppnas av dagens moderatorer
Ebba Löfblad
Profu
Markus Wråke
VD Energiforsk
09:00
Energimyndighetens generaldirektör och ordförande i NEPP:s styrgrupp om inriktningen på energiforskningen
Robert Andrén
Generaldirektör Energimyndigheten och ordförande i NEPP
09:00
NEPPs framtidsbilder och huvudbudskap
Markus Wråke
VD Energiforsk
Energisystemets ambitiösa klimat- och energipolitiska mål 9:45
09:45
Energisystemet styrs av ambitiösa klimat- och energipolitiska mål
Kenneth Möllersten
IVL Svenska miljöinstitutet
09:45
Panelsamtal: Industrin och klimatomställningen
Reflektioner från våra industrirepresentanter under ledning av Ebba Löfblad, Profu
Conny Johansson
Stora Enso
Thomas Hirsch
SSAB
Lina Håkansdotter
Svenskt näringsliv
09:45
Reflektioner från en NEPP-forskare
Filip Johnsson
Chalmers Tekniska Högskola
10:30
Kort paus
10:40
Energipolitiken i backspegeln
Bo Diczfalusy
Bodiz Consulting
10:40
Vart är utvecklingen på väg?
Ett samtal om framtidens politiska inriktning och konsekvenser lett av Bo Diczfalusy
Johanna Lakso
Power Circle
Lisa Göransson
Chalmers
Nya förutsättningar och möjligheter 11:15
11:15
Ökad elanvändning och mer variabel elproduktion skapar nya förutsättningar
Thomas Unger
Profu
Magnus Lindén
Sweco Energuide
11:15
Reflektioner från ett företag som deltar i NEPP
Catarina Naucler
Forskningschef, Fortum Sweden
11:15
Fjärrvärmens långsiktiga utveckling
Håkan Sköldberg
Profu
11:15
Avfalls-CCS och avfallsutmaningen
Jenny Sahlin
Profu
Lunchpaus 12:00
NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER fortsätter 13:00
13:00
Perspektiv på framtida investeringar
Anders Sandoff
Handelshögskolan i Göteborg
13:00
Hur kan vi skapa intresse och möjligheter för kraftvärmeaffären?
Samtal med representanter för energibolag och forskare lett av Mats Nilsson
Klas Gustafsson
Vice VD Tekniska Verken i Linköping
Anders Östlund
Öresundskraft
Lina Enskog Broman
Energiföretagen Sverige
Anders Sandoff
Handelshögskolan i Göteborg
13:00
Negativa utsläpp – en möjlighet för energisektorn
Jenny Gode
Profu
Det framtida energilandskapet 14:00
14:00
Vätgassamhället – Elfordonsutvecklingen – Prosumenttrenden
Ebba Löfblad
Profu
Mikael Odenberger
Chalmers Tekniska Högskola
Maria Taljegård
Chalmers
14:20
Paus
14:30
Framtidens LKAB
Stefan Savonen
LKAB
14:30
Artificiell intelligens, kvantdatorer och teknikförstärkta människor
Hur lever vi i symbios med teknik i framtiden?
Daniel Akenine
Microsoft
14:30
Reflektioner från Energimyndigheten
Robert Andrén
Generaldirektör Energimyndigheten och ordförande i NEPP
14:30
Moderatorerna avslutar dagen
Ebba Löfblad
Profu
Markus Wråke
VD Energiforsk
15:30
Konferensen avslutas