Talare


Profu

Ebba Löfblad

 • 09:00, 15 december
 • 14:00, 15 december
 • 14:30, 15 december
VD Energiforsk

Markus Wråke

 • 09:00, 15 december
 • 09:00, 15 december
 • 14:30, 15 december
Generaldirektör Energimyndigheten och ordförande i NEPP

Robert Andrén

 • 09:00, 15 december
 • 14:30, 15 december
IVL Svenska miljöinstitutet

Kenneth Möllersten

 • 09:45, 15 december
Stora Enso

Conny Johansson

 • 09:45, 15 december
SSAB

Thomas Hirsch

 • 09:45, 15 december
Svenskt näringsliv

Lina Håkansdotter

 • 09:45, 15 december
Chalmers Tekniska Högskola

Filip Johnsson

 • 09:45, 15 december
Bodiz Consulting

Bo Diczfalusy

 • 10:40, 15 december
Power Circle

Johanna Lakso

 • 10:40, 15 december
Chalmers

Lisa Göransson

 • 10:40, 15 december
Profu

Thomas Unger

 • 11:15, 15 december
Sweco Energuide

Magnus Lindén

 • 11:15, 15 december
Forskningschef, Fortum Sweden

Catarina Naucler

 • 11:15, 15 december
Profu

Håkan Sköldberg

 • 11:15, 15 december
Profu

Jenny Sahlin

 • 11:15, 15 december
Handelshögskolan i Göteborg

Anders Sandoff

 • 13:00, 15 december
 • 13:00, 15 december
Vice VD Tekniska Verken i Linköping

Klas Gustafsson

 • 13:00, 15 december
Öresundskraft

Anders Östlund

 • 13:00, 15 december
Energiföretagen Sverige

Lina Enskog Broman

 • 13:00, 15 december
Profu

Jenny Gode

 • 13:00, 15 december
Chalmers Tekniska Högskola

Mikael Odenberger

 • 14:00, 15 december
Chalmers

Maria Taljegård

 • 14:00, 15 december
LKAB

Stefan Savonen

 • 14:30, 15 december
Microsoft

Daniel Akenine

 • 14:30, 15 december