Den här konferensen är avslutad
26 maj, Stockholm

Nya forskningsrön bygger framtidens elmarknad

Energiföretagen Sverige och Energiforsk välkomnar till energilunch. Vi går mot en integrerad europeisk elmarknad där en allt högre andel vindkraft och solkraft i elsystemet väcker flera frågor om marknadens utformning. Fungerar dagens ”energy only”-design av elmarknaden? Vilka incitament driver länders eventuella införande av en kapacitetsmekanism och hur påverkar en effektreserv marknaden?

Energiföretagen Sverige (före detta Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme) och Energiforsk bjuder på lunchseminarium den 26 maj om utvecklingen av elmarknaden i framtiden. Ta del av färska resultat från tre forskningsprojekt från forskningsprogrammen EFORIS – Elmarknadens funktion och roll i samhället, och NEPP – North European Power Perspectives. Vi bjuder på lunch. 

Frågor som tar upp under seminaret:

  • Fungerar dagens ”energy only”-design av elmarknaden som gäller i Sverige och Norden, eller behövs någon form av kapacitetsmekanism för att premiera att tillräcklig effekt finns i systemet?
  • Vilka incitament driver olika länder att eventuellt införa en kapacitetsmekanism och hur påverkar en effektreserv marknaden?
  • Marginalkostnaderna för ny förnybar elproduktion riskerar att sänka priserna på el så att konventionell elproduktion blir olönsam. Finns risken för underinvesteringar i konventionell elproduktion?

Avslutningsvis hålls en diskussion med föredragshållarna och representanter från energiföretagen.

Medverkande

Lars Bergman, professor nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Thomas Tangerås, ekonomie doktor, Institutet för näringslivsforskning
Niclas Damsgaard, ekonomie doktor, Sweco
Mats Nilsson, adj. professor nationalekonomi, Luleå tekniska universitet
Håkan Feuk, vice president CEO Office, E.ON Sweden
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige

Tid: torsdag 26 maj, kl 11.30-13.30

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm

Anmälan: Samtliga platser till seminariet är nu fulltecknade!