Den här konferensen är avslutad
26 maj, Webbinarium

Nya resultat från Tillämpad vattenkraftteknik

Välkommen till ett mini-webbinarium då resultaten från två nyligen slutförda projekt kommer att presenteras. De två projekt som ska presenteras är:

Strömningsinducerade pulsationer och dess inverkan på axelsystemet som har genomförts av Mikael Sendelius på Sweco. Projektet har bland annat undersökt en alternativ, och billigare metoder för att bedöma turbiners kombination genom att kartlägga sambandet mellan pulsationer i tryck, vridmoment, effekt och axialkraft, axiella rörelser och vibrationer. Projektet har även arbetat med att ta fram underlag till en vibrationsstandard för att säkerställa acceptabla vibrationsnivåer och på så sätt skydda aggregaten från skador.

Loads on Kaplan runner during steady and transient operations som presenteras av Arash Soltani från Luleå tekniska universitet. Vattenkraftens turbiner utsätts för ett ökat antal starter och stopp och körning på dellast som kraftigt kan bidra till utmattning av material och konstruktion. Det finns ett stort behov av att lära sig med om hur dessa förändrade driftförutsättningar påverkar turbinerna för att minimera slitaget och andra fel men även för att förbättra framtida turbindesign. Projektet har arbetat med att undersöka sambanden mellan uppmätta laster på turbinbladen och turbinaxeln då det är betydligt enklare att mäta laster på turbinaxeln.  

Det kommer att finnas tid för frågor och en kort diskussion efter presentationerna. 

 

 Se webbinariet i efterhand!