Den här konferensen är avslutad
8 - 9 juni, Göteborg

Nyheter och forskningsresultat om energigas

Välkommen till en konferens som redovisar massor av intressanta resultat om förnybara energigaser och deras roll i ett hållbart energisystem! Just nu har vi över 25 projektpresentationer bokade, plus spännande djupdykningar av våra fyra key-note föreläsare den 8 och 9 juni.

Kom och ta del av den senaste kunskapen från energigasforskningen, möt branschkollegor, träffa nya människor över goda luncher, diskutera nya projektuppslag och var med och bidra till att korsbefrukta energiområdet under en god konferensmiddag. Forskningsprogrammet Energigasteknik har en rad framstående forskare och företagsrepresentanter som kommer att presentera resultat och ny kunskap från sina olika projekt och studier. Vi som håller ihop konferensen är Anton Fagerström som är programansvarig på Energiforsk och Kalle Svensson programhandläggare på Energimyndigheten. Abstracts till 

Program torsdag 8 juni

9.30     Registrering + fika

10.00   Välkommen! Anton Fagerström Energiforsk och Kalle Svensson, Energimyndigheten       

10.15   The main biofuels related research activities currently funded by the Swedish Energy Agency Jonas Lindmark, Energimyndigheten           

10.30   Key-note: An outlook of where climate, energy and transport issues are heading Mattias Goldmann, Fores

11.00   LPG from waste products Christian Hulteberg, Lund University

11.30   Grass for biogas - arable land as a carbon sink Lovisa Björnsson, Lund University

12.00   Lunch

13.00   Hydrogen as fuel in gas turbines Jenny Larfeldt, Siemens Industrial Turbomachinery AB

13.30   Measurements of methane emissions from biogas production Johan Yngvesson, RISE

14.00   More efficient use of biogas on our waste water treatment plants Anders Hjörnhede, RISE

14.30   Fika

15.00   Fossil-free tissue drying - feasibility study Lars Nilsson, Karlstad University

15.20   Content of volatile organic compounds in process water from biogas upgrading units Sören Nilsson Påledal, Tekniska Verken i Linköping

15.40   Gasification adjacent to existing forest industry - A value study of fuel handling and logistics Anna-Karin Jannasch, RISE

16.00   Increased yield of biogas by post treatment of residual sludge Eva Björkman, Biokol AB

16.20   Development of a methodology for measurements at the GoBiGas gasifier Anton Larsson, Chalmers University of Technology

16.40   Remaining methane potential in digestate from biogas plants
            Anders Hjort, IVL

17.00   Mesuring and ensuring the gas quality of the Swedish gas grid Laura Malek, Lund University

17.20   Slut dag ett

19.00   Middag

Program fredag 9 juni

8.15     Registrering + fika

8.30     Key-note: The future role and challenges for energy gases in energy applications - an overview and outlook, Filip Johnsson, Chalmers University of Technology

9.20     Key-note: The role of gaseous fuels in two 2030 scenarios for transport Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

9.50     Secondary gasifier for tar and carbon residues Anders Wingren, MEVA AB

10.10   Ash transformations during dual fluidised bed gasification Kent Davidsson, RISE

10.30   Fika

11.00   Wheat straw as a material in co-digestion with other nitrogen rich substrate for biogas production, Swarnima Agnihotri, Borås University

11.20   Benchmarking for a more effective biogas production Johan Yngvesson, RISE           

11.40   System solution for future energy systems - Location investigation for Power- to-Gas, Anna-Karin Jannasch, RISE Anna-Karin Jannasch – RISE

12.00   Lunch

13.40   Char conversion in indirect gasification in fluidised beds David Pallarés, Chalmers University of Technology

14.00   Catalytic conversion of pyrolysis gas in the WoodRoll process for enhanced process reliability, Klas Engvall, Cortus KTH Royal Institute of Technology

14.20   Choice of suitable additives for olivine activation Pavleta Knutsson, Chalmers University of Technology

14.40   New instruments for online measurement of alkali and tars during gasification of biomass, Kent Davidsson, RISE

15.00   Slut konferensen

Om konferensen

Den här konferensen vänder sig till alla med intresse för flytande och gasformiga biobränslen. Konferensen hålls på engelska och presenterar under två dagar i juni de senaste forskningsrönen och massor av ny kunskap. Och du som själv är med i programmet som projektledare eller projektutförare, medlem i programråd eller en fokusgrupp deltar till en kraftigt reducerad avgift. Var och när?

Konferensen hålls på Clarion Hotel Post i centrala Göteborg, den 8 och 9 juni 2017. Som konferensdeltagare har du rabatt på boendet vid anmälan innan den 1 maj. För att boka rum, tag kontakt med meetings.post@choice.se och uppge bokningsnummer R10406 och att du är en anmäld deltagare till Energigastekniks slutkonferens.  

Väl mött i ett försommarvarmt Göteborg den 8 och 9 i juni!

Anmäl dig till konferensen här

Mer om Energigastekniks rapporter och resultat här! 

Concluding conference Energy gas technology

News about Energy gas technology concluding conference

Welcome to a conference that presents the most interesting results of the latest research on renewable energy gases and their role in sustainable energy. This far, we have about 20 confirmed presentations from areas within the program along with four exciting keynote lectures. 

Who?

Mattias Goldmann, Fores will link program results with Sweden's political objectives and provide a look ahead over the fuel market. Filip Johnson, Chalmers will give an overview on the history and future of Swedish energy gas technology. Jacob Lagercrantz, Bästkusten will talk about goals of biofuels in 2030, Jonas Lindmark, The Swedish Energy Agency will talk about future efforts regarding energy gases and how the agency looks at the future of research in the field.

What?

Come and listen to the latest research, meet industry colleagues, meet new people over good lunches to discuss new project ideas and contribute to cross-fertilize the energy sector during a good conference dinner.

We will have presentations of research results and new findings from the program's researchers and other project implementers. The conference program will be filled with exciting lectures. 

How?

Sign up for this conference, which is aimed at everyone with an interest in liquid and gaseous biofuels, where you will get the latest insights and lots of new knowledge during two days in June. If you are affiliated with the program as project manager or project implementer, program committee member or focus group member, you enjoy a greatly reduced fee.

Where and when?

Energy gas technology concluding conference is held at the Clarion Hotel Post in central Gothenburg, on 8 and 9 June 2017. As a conference participant, you get a discount on accommodation when booking before May 1. Contact the hotel directly and state that you are a registered participant of the conference. 

See you in a warm early summer Gothenburg, 8 and 9 in June!

Please sign up here