Den här konferensen är avslutad
20 - 21 november, Lund

Oförstörande provning i kärnkraftens betongkonstruktioner

20-21 november bjuder Energiforsks betongtekniska kärnkraftsprogram och Lunds tekniska högskola in till ett seminarium om oförstörande provning i kärnkraftens betongkonstruktioner, samt ett studiebesök och en middag. Välkomna!

I takt med att kärnkraftverkens anläggningar åldras och kraven som ställs på energiproduktionen ökar, blir det viktigare att effektivt kunna upptäcka och lokalisera defekter i anläggningarnas konstruktioner. Målet med det här seminariet är informera om vad som skett på forskningsfronten under det senaste decenniet och vad som är på gång idag.

Den 20 november sker ett studiebesök vid avdelningen för teknisk geologi på Lunds tekniska högskola. Besökare kommer få en genomgång av diverse utrustning och instrumentering som används för oförstörande provning av betongkonstruktioner samt få en av demo av den utrustning som används för inom avdelningens nuvarande forskningsprojekt. På kvällen den 20:e arrangeras även en middag för de deltagande.