Den här konferensen är avslutad
19 april, Digitalt

Så kan vindkraften tjäna pengar på stödtjänster

Hur kan vindkraften bidra till elsystemets stabilitet? Vilka stödtjänster ser Svenska kraftnät att vindkraft skulle kunna bidra med? Hur blir stödtjänster lönsamt för vindkraftsföretag? Och hur kan vindkraftföretag gå till väga för att börja leverera stödtjänster? Det är några frågor som webbinariet kommer besvara.

Medverkande

  • Robert Eriksson, teamledare enheten för Systemanalys på Svenska kraftnät
  • Camille Hamon och Mattias Persson, forskare inom elkraftsystem på Rise, som har gjort studien ”Possible wind farm earnings from frequency regulation markets in Nordic power system – issues, examples and policies”
  • Åsa Elmqvist, Energiforsk

Program

  • 9.00–9.05: Inledning, Åsa Elmqvist, ansvarig för vindkraft på Energiforsk
  • 9.05–9.25: Camille Hamon och Mattias Persson från Rise presenterar resultat från studien ”Possible wind farm earnings from frequency regulation markets in Nordic power system – issues, examples and policies”
  • 9.25–9.40: Robert Eriksson berättar om Svenska kraftnäts pågående arbete för att möjliggöra för stödtjänster från vindkraft
  • 9.40–9.55: Möjlighet att ställa frågor till de medverkande
  • 9.55–10.00: Avslutning, Åsa Elmqvist, Energiforsk