Den här konferensen är avslutad
5 april, Digitalt

Säker energilagring i vätgas och batterier – kartläggning av forskningsbehov

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om riskerna kring vätgas och batterier. Energiforsk och Brandforsk har i samverkan genomfört förstudien "Kartläggning av forskningsbehov för säker energilagring i vätgas och batterier". Den 5 april kommer Marcus Runefors från Lunds tekniska högskola att presentera resultat från studien i ett webbinarium.

Se webbinariet i efterhand här

Klimatförändringarna och den ökade geopolitiska osäkerheten har ökat behovet av på fossilfri, oberoende och pålitlig elförsörjning. Detta ställer dock krav på lösningar för lagring. Vätgas och batterier är två möjligheter, men framförallt brandriskerna hindrar en storskalig användning och implementering i samhället. 

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen på området och därför har Energiforsk och Brandforsk i samverkan bedrivit studien Kartläggning av forskningsbehov för säker energilagring i vätgas och batterier vars syfte och mål är att:

  • Kartlägga industrins och myndigheternas behov av kunskapsutveckling avseende säker energilagring med vätgas och batterier
  • Undersöka de kunskapsbehov som forskare anser föreligger inom området
  • Uppnå en gemensam prioritering av de identifierade kunskapsbehoven

– Totalt hittade jag 113 områden där respondenterna anser att det behövs mer forskning om: 61 för vätgas och 52 för batterier. Jag kommer att beskriva de 10 frågorna som ansåg som viktigast för vätgas respektive batterier i webbinariet, säger Marcus Runefors från Lunds tekniska högskola som kommer att presentera resultat från studien den 5 april. 

Utöver Marcus Runefors presentation kommer även Bertil Wahlund, programansvarig för Energiforsks vätgasprogram och Mattias Delin från Brandforsk att delta i en avslutande diskussion om forskningsbehovet på området.