Den här konferensen är avslutad
29 november, Energiforsk

Seminarium Krafttag ål

Nu har du chansen att komma och se vad som händer i våra utvecklingsprojekt. Du får också höra mer om de frivilliga åtgärder för att bevara ålen som gjorts i olika vattendrag och i Västerhavet.

Programmet Krafttag ål genomförs i samverkan mellan vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten. Seminariet, som är kostnadsfritt, vänder sig till alla som arbetar för ålens bevarande. Missa inte att anmäla dig senast den 14 november!

Dag: 29 november
Tid: 9:00 till 15:30
Plats: Energiforsk, Olof Palmes gata 31, Stockholm
Kostnad: Ingen, men antalet platser är begränsat så anmäl dig redan i dag.
Kontakt: Sara Sandberg tillförordnad områdesansvarig vattenkraft på Energiforsk

Välkommen! 

Anmäl dig till seminariet här! 

Program

9:00

Kaffe

 

9:30

Välkommen! Detta är Krafttag ål

Sara Sandberg, Energiforsk, Erik Sparrevik, Vattenfall, ordförande i Krafttag ål och Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten

09:45

Ålvandring komplett – från start till kraftverkspassage. Fokus på early warning.

Arne Fjälling, Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

10:15

Fysiska avledare för uppsamling av blankål vid vattenkraftverk, tekniska utmaningar och kostnadseffektiviseringar

Olle Calles, Karlstads universitet och Axel Emanuelsson, Norconsult

10:45

Frågor och diskussion

11:00

Kaffe

11:15

Strömningsbaserad analys av utformning på ålanpassade intagsgaller för kraftverk med vertikala turbinintag

Anders Andersson, Luleå tekniska universitet

11:35

Skonsam drift av kraftverken, praktiska utmaningar och erfarenheter från andra länder

Henrik Jeuthe, Sveriges Lantbruksuniversitet, Akvatiska resurser

12:00

Lunch

13:00

Flytt av blankål i Ätran och Mörrumsån

Johan Tielman, Uniper

 

Flytt av blankål i Göta älv

Erik Sparrevik, Vattenfall vattenkraft

 

Flytt av blankål i Motala ström

Ola Palmquist, Tekniska verken i Linköping

 

Flytt av blankål i Lagan

Morgan Rubensson, Statkraft

 

Utsättningar av ålyngel i Västerhavet

Erik Sparrevik, Vattenfall vattenkraft

14:00

Frågor och diskussion

 

14.15

Kaffe

 

14:30

Alternativ ålyngeluppsamling

Jonas Christiansson, Elghagen Fiskevård

14:50

Vilken information kan fiskräknare ge?

Mats Hebrand, Fiskevårdsteknik

15:10-15:30

Frågor och diskussion. Avslutning

Erik Sparrevik, Vattenfall, ordförande i Krafttag ål

Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten

Sara Sandberg, Energiforsk