Den här konferensen är avslutad
10 maj, Stockholm

Solel 2017 - ett aktuellt kunskapsmöte

En konferens med resultat och nyheter från de senaste årens solelforskning i programmet som nu avslutas. Under dagen, som arrangerades av Energiforsk och Energimyndigheten, medverkade forskare från Solelprogrammet och konferensen erbjöd en arena för forskare, beslutsfattare, entreprenörer, miljömänniskor och andra intresserade.

De olika programpunkterna listas här och presentationerna finns till höger. En film från konferensen hittar du längre ner på den här sidan!

Solel i framtidens smarta energisystem
Anna Wolf, sakkunnig Energisystem & Smarta nät på Power Circle

Utbyggnad av solel i Sverige – möjligheter, utmaningar och systemeffekter
Peter Blomqvist, Profu

Solceller i flerbostadshus 
Mårten Lind, Solkompaniet

UppScaleSolar – Stora mängder solceller kan ge kraftiga effektvariationer
Rasmus Luthander, Uppsala universitet

Beräkningsprogrammet Solelekonomi
Rasmus Luthander, Uppsala universitet

Watt för Watt – solceller till alla
Joachim Lindborg, Lindborg Systems

Möjligheter och begränsningar för egenanvänd solel i Västra Gårdsten
Maria Haegermark

Framtidens solel för hyresgäster
Hanna Jansson, STUNS 

Prosumenter och energimedvetenhet
Hanna Jansson, STUNS

Solel från svart/vit/gröna tak
Mårten Lind, Solkompaniet 

Förbättrad elproduktionsutvärdering från solcellanläggningar för ökade investeringar i solcellsteknik
Mårten Lind, Solkompaniet 

Design av PV-system för minimerad inverkan av skuggning
Björn Karlsson, Högskolan Gävle

Påverkan av snö på solcellsystemens produktion, optimeringf och dimensionering
Michiel van Noord, ESAM

Accelererade långtidsstabilitetstester på solcellsmoduler tillverkade med metod för kostnadsreducering
Jonas Buddgård, JB Eco Tech AB                   

Solel åt alla
Peter Blomqvist, Profu och Mårten Lind, Solkompaniet                

Behöver det vara så krångligt
Maria Haegermark, Chalmers och Sara Grettve, Energimyndigheten

Att integrera solel på byggnader i staden
Mårten Lind, Solkompaniet och Rickard Nygren från White arkitekter och Cecilia Reuter från Skellefteå kraft

Prosumenter
Hanna Jansson, STUNS och Cajsa Bartusch,  Uppsala universitet

Se filmen om konferensen.