Den här konferensen är avslutad
19 oktober, Frukostwebbinarium

Solvärme i Sverige

Kan solvärme vara en värmekälla i framtidens fjärrvärme? På vilket sätt kan solvärmen bidra i ett kallt och mörkt land som Sverige?

Nu bjuder Energiforsks värmekluster in till ett fruktostwebbinarium då du får veta mer om olika solvärmesatsningar. I Ystad finns idag en solvärmeanläggning som producerar 350–400 MWh fjärrvärme och i Härnösand byggs just nu en solvärmepark på 3 000 kvadratmeter som ska leverera värme. Vilken roll har solvärmen i dessa system och under vilka förutsättningar är solvärme gångbart i Sverige?

Energiforsks Värmekluster finansieras genom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram TERMO.