19 oktober
08:30
Inledning
Julia Kuylenstierna
Områdesansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk
08:40
Solvärme är en möjlighet
Tillverkaren Absolicon beskriver möjligheterna med solvärme i Sverige
Joakim Byström
Absolicon
Benjamin Ahlgren
Absolicon
09:10
Därför satsar Härnösand på solvärme
Om ett projekt finansierat av Energimyndigheten där en stor solvärmepark som ska leverera värme byggs i kommunen
Anders Lundgren
Härnösand Energi & Miljö
09:30
Erfarenheter av stora solfångare kopplade till fjärrvärmenätet
Om solenergi i fjärrvärmemixen och hur en inmatningscentral ger jämna temperaturer in i fjärrvärmenätet
Vinko Culjak
Ystad Energi
09:50
Summering och slutord
10:00
Webbinariet avslutas