Den här konferensen är avslutad
28 april, Digitalt

Solcellsparker i Dalarna

Nu bjuder Tema 6 in till en halvdag om solcellsparker. Tema 6 inom Solve jobbar med att ta fram de bästa möjligheterna för en smart, hållbar och snabb utbyggnad av solenergi i Sverige.

Det sker en snabb utbyggnad av solenergi och det kommer allt fler förfrågningar om att etablera solcellsparker i Dalarna. Tema 6 bjuder nu in till en halvdag om solcellsparker. Seminariet handlar om tillståndsprocesser och hur man kan planera för solenergi.

Program

10.00 Introduktion
Utvecklingen för solenergi, Amelia OllerWesterberg, Becquerel Sweden, Solve

10.20 Planera för solcellsparker
Marktyper för solcellsparker, Erik Eliasson, Länsstyrelsen Skåne
Kartlägga möjliga platser för solcellsparker, Oskar Lindberg, Solve

10.50 Prövning och tillstånd för solcellsparker
Hur går tillståndsprocessen till och vad behöver man tänka på? Aktuella domar.t b c

11.20 Diskussion.
Vilka underlag och vägledningar behöver vi?
Hur planeras det i nuläget?
Lärdomar och erfarenheter.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan Region dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Solve.