Den här konferensen är avslutad
8 november, Stockholm

Standardisering för en hållbar samhällsutveckling

Ett kostnadsfritt forum för elnätsbranschen med fokus på standardisering för elnät och hållbara energisystem. Ta del av framgångsberättelser, var med och ifrågasätt och ta reda på vem som älskar standardiseringar.

Betydelsen av standardisering ökar inom energiföretagen. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden, till exempel standarder för hållbarhet och ursprungsgarantier för bioenergi.

Vi arrangerar ett kostnadsfritt seminarium med SIS och SEK/IEC Standardisering för att lyfta frågor kring standardisering för elnät.

Är du intressent, användare, distributör eller branschaktörer? Varmt välkommen.

Datum: tisdag 8 nov, kl 9.30-15.00
Plats: Energiforsk, Olof Palmes gata 31, Stockholm
Anmälan: Registrera dig här! Seminariet är kostnadsfritt.

PROGRAM

09.30-10.00 Frukost

10.00-10.05 Välkommen! Markus Wråke, VD Energiforsk

10.05-10.35 Inledning. Civ.ing. Thomas Borglin, SEK och Thomas Idermark, VD SIS

10.35-11.05 Standardisering, energieffektivisering och ett hållbart energisystem.
Anita Aspegren, avdelningschef Energimyndigheten

11.05-11.15 Bensträckare

11.15-11.45 Utmaningar att bygga framtidssamhälle integrerat med Smarta Elnät. Asoos Rasool, VD Mälarenergi Elnät AB

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.15 Standardisering – en effektiv samhällsnytta eller ett onödigt ont?
Anders Ekholm, vice VD Institutet för Framtidsstudier

13.15-13.45 Älskar Elsäkerhetsverket standardisering? Anders Richert, teknisk direktör Elsäkerhetsverket

13.45-13.55 Bensträckare

13.55-14.25 Hur standardisering driver vårt hållbarhetsarbete
Sofi Erselius, CSR & Environmental Manager AB på Fortum Värme

14.25-14.45 Paneldiskussion: Asoos Rasool Mälarenergi, Olle Hansson Ellevio, Viktoria Neimane Vattenfall, Anders Richert Elsäkerhetsverket, Moderator: Inge Pierre Ordförande SIS Standardisering Energiföretagen Sverige   

14.45-15.00 Avslutning och fika

Energiforsk bevakar, samordnar och kommunicerar kring standardisering inom föreningen Svensk Elstandard, SEK och International Electrotechnical Commission, IEC. Det är en kommission som arbetar fram och fastställer internationella standarder inom elektroteknik och elektronik.