Den här konferensen är avslutad
9 november, Stockholm

Standardisering i energibranschen

Under dagen lyftes en rad aktuella frågor kring standardisering fram i seminariet som vände sig till energiföretag, distributörer och andra branschaktörer.

Den 9 november 2017 höll Energiforsk, i samarbete med Swedish Standard Institute, SIS och SEK Svensk Elstandard, energibranschen ett öppet seminarium om standardisering inom energiområdet.

Sverige har i många avseenden varit en framgångsrik föregångare på standardisering inom vitt skilda områden. Vårt systematiska och proaktiva deltagande i standardiseringsarbetet har bidragit till att många svenska exportföretag har blivit framgångsrika i olika branscher, inte minst inom energiområdet.

Det handlar bland annat om hur standardisering påverkar verksamheten i svenska energiföretag, hur standardisering och ekonomi hänger ihop och hur vi kan engagera fler för att stärka svensk konkurrenskraft. Under seminariet ger vi också tips på olika framgångskoncept.