Programme

Monday October 11 Dam and Dam safety
08:00
Course introduction
Hans Mattsson
Luleå tekniska universitet
Jan Laue
Luleå tekniska universitet
08:30
The soil material
Jan Laue
Luleå tekniska universitet
10:00
Break
10:15
Dam design
Dam types, their construction and applications
Hans Mattsson
Luleå tekniska universitet
11:45
Lunch
13:00
Tailings dams
Sven Knutsson
Luleå tekniska universitet
14:30
Afternoon break
14:45
A dam experiment in the laboratory
Jasmina Toromanovic
Luleå tekniska universitet
Jan Laue
Luleå tekniska universitet
15:15
Late break
15:30
Dam safety
Hans Mattsson
Luleå tekniska universitet
17:00
End of day one
Tuesday October 12 Dam and Dam safety
08:00
Filter and filter design
Hans Mattsson
Luleå tekniska universitet
09:00
Morning break
09:15
Dam monitoring
Jan Laue
Luleå tekniska universitet
10:45
Break
11:00
Test dam in Älvkarleby
Jasmina Toromanovic
Luleå tekniska universitet
11:45
Lunch
13:00
Finite element modelling of dams
Parameter identification
Jasmina Toromanovic
Luleå tekniska universitet
Hans Mattsson
Luleå tekniska universitet
13:45
Afternoon break
14:00
The Mosul dam
Nadhir Al-Ansari
Luleå tekniska universitet
15:00
Own preparation before the Jeopardy exam
17:00
End of day two
Wednesday October 13 Dam and Damsafety
08:00
Own preparation before the Jeopardy exam
09:30
Jeopardy exam
Hans Mattsson
Luleå tekniska universitet
Jasmina Toromanovic
Luleå tekniska universitet
11:30
Closing remarks
Hans Mattsson
Luleå tekniska universitet
Jan Laue
Luleå tekniska universitet
11:45
End of this course
Maskindynamik
13:00
Enfrihetsgradssystem fri och påtvingad svängning
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
14:30
Kaffe
14:45
Flerfrihetsgradssystem och egenvärdesproblemet
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
16:15
Avslut med problem att lösa efter dag 1
Thursday October 14 Rotordynamik
08:00
Repetition samt genomgång av uppgifter
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
08:30
Jeffcott rotorn
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
10:00
Kaffe
10:15
Gyroskopisk effekt
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
11:45
Lunch
13:00
Generella egenvärdesproblemet
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
14:30
Eftermiddagskaffe
14:45
Överhängsrotorn
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
16:15
Avslut med problem att lösa efter dag 2
Friday October 15
08:00
Repetition och genomgång av uppgifter
08:30
Rotor mellan lager
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
10:00
Kaffe
10:15
Instabiliteter
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
11:45
Lunchpaus
13:00
Rotordynamik inom vattenkraft
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
13:30
Friswills program för rotordynamik med Matlab
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
14:30
Eftermiddagskaffe
14:45
Genomgång av projektuppgift simulering av rotorer
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
16:15
Kursen avslutas

Price and registration

Pris

Kursen är kostnadsfri för studenter.

Anmälan

Anmäl dig direkt till Michel Cervantes, LTU

Sista anmälningsdag 6 oktober 2021

Länk till webbinariet

Skickas innan kursstart till alla som anmält sig. 

Conferences and Open Calls