Den här konferensen är avslutad
15 - 16 maj, Luleå tekniska universitet

Svenskt vattenkraftcentrums konferens SVC-dagarna

Kom och ta del av det senaste inom svensk vattenkraftsforskning, möt forskare och diskutera lösningar på morgondagens utmaningar inom vattenturbiner, generatorer och vattenbyggnad.

Under konferensen kommer våra duktiga doktorander att berätta om resultaten från sina projekt inom områdena vattenbyggnad respektive vattenturbiner och generatorer. Dessutom bjuder konferensen på några spännande studiebesök på Luleå tekniska universitets vattenlabb. 

Syntes för framtiden 

Under programpunkten syntes för framtiden har du möjlighet att komma med värdefulla synpunkter på vilka utmaningar vattenkraften har och vilka behov av forskning och utveckling du ser. Det görs löpande strategiska analyser i SVCs referensgrupper, styrgrupper och i styrelsen. Den övergripande syntesen kommer med utgångspunkt från dessa analyser att ge ett helhetsperspektiv på vattenkraft och dammar och bland annat svara på frågorna:

  • Vilka är de strategiskt viktigaste ingenjörsmässiga utmaningarna för vattenkraftindustrin och för samhället?
  • Vad av detta hanteras inte i önskad grad utan skulle behöva prioriteras? Förslag på hur detta ska angripas.
  • Inom vilka områden är det angeläget att öka forsknings- och utvecklingsinsatserna?

Var och när

Luleå tekniska universitet, karta
Måndag 15 och tisdag 15 maj 2017.
Boka gärna hotellrum på Clarion hotel Sense i Luleå centrum där middagen hålls. 

Busstidtabell flygplatsen - Luleå tekniska universitet.  

Kostnad?

Kostnaden för två dagars konferens inklusive kaffe och luncher är 600 kronor + moms. Middagen på Clarion Hotel Sky Bar kostar 500 kronor + moms. Aktiva inom Svenskt vattenkraftcentrums deltar utan kostnad.

Program måndag 15 maj

Lokal: B192

10. 00  Samling och kaffe

10.30  Välkommen till Luleå tekniska universitet Erik Höglund, prorektor Luleå tekniska universitet

Välkommen till SVC-dagarna Lars Hammar, Vattenfall vattenkraft, ordförande i styrelsen för SVC

Svenskt Vattenkraftcentrum Sara Sandberg, Energiforsk

11.00 Fiskar och flexibilitet – vattenkraftens utmaningar! Fredrik Engström, Vattenfall och LTU

11.45 Lunch

13.00 Detta är vattenbyggnad

Maria Bartsch, Svenska Kraftnät

13.15 Multifasmodellering av nedbrytning i betong vid kontakt med vatten Daniel Eriksson, KTH

13.45 Simulering av rörelser i fyllningsdammar Jasmina Toromanovic, Luleå tekniska universitet

14.15 Tillförlitlighetsbaserad dimensionering av förstärkning i bergtunnlar William Bjurland, KTH

14.45 Kaffe

15.15 Varför vattenkraftens vattenvägar är ”eljest” Robin Andersson, Luleå tekniska universitet

15.45 CFD Modelling of two-phase flows at spillway Aerators Penghua Teng, KTH

13.00 Detta är vattenturbiner och generatorer

Niklas Dahlbäck, Vattenfall

13.15 Measurements on Porjus U9 Full-scale Machine Arash Soltani, Luleå tekniska universitet

13.45 Hydropower plants and power systems: Dynamic processes and control for stable and efficient operation Weijia Yang, Uppsala universitet

14.15 Tribological behavior of self-lubricating bearing materials: Investigation and characterization Maria Rodiouchkina, Luleå tekniska universitet

14.45 Kaffe

15.15 Ventilation Flow Field Characteristics of a Hydro Generator Model Hamed Jamshidi, Chalmers

15.45 Dynamics of hydropower rotors Florian Thiery, Luleå tekniska universitet

19.00 Middag på Clarion Hotel

Program tisdag 16 maj

09.00 Studiebesök då två eller tre av följande labb kommer att kunna besökas:

Strömningslära John Field laboratoriet
Maskinelement Tribolab
Geolabbet  Megaskjuven, 10 minuters transport    
Konstruktionslabbet     

10.30 Kaffe utanför B 192

11.00 Syntes för framtiden Henrik Lindsjö, N63 degrees AB  och Erik Nordström, Sweco

12.00 Lunch

13.00 Workshop för utförare, akademiModeratorer: Niklas Dahlbäck och Sara Sandberg 

Reflektion avseende förslag och resultat från Syntes för framtiden. Här finns det möjlighet att komma med andra förslag, som inspel till syntesarbetet och fortsatta planeringen av SVC. Hur ska förväntningarna på ökad systemsyn kunna uppfyllas?

13.00 Workshop för beställare, näringsliv och myndigheter. Moderatorer: Erik Nordström och Henrik Lindsjö
Reflektion avseende förslag och resultat från Syntes för framtiden. Här finns det möjlighet att komma med andra förslag, som inspel till syntesarbetet och den fortsatta planeringen av SVC. Vilken viktning av förslag/ämnesområden är lämplig?

14.30 Kaffe

15.00 Gemensam diskussion och summering. Moderator: Sara Sandberg, Energiforsk

15.30 SVC-dagarna 2017 är slut 

Läs mer om Svenskt vattenkraftcentrum