Den här konferensen är avslutad
8 november, Uppsala

Tema Vindresurs

För att Sverige ska lyckas med 100 procent förnybar energiproduktion, behöver vi vindkraften! Ett bra samarbete mellan bransch och akademi förbättrar förutsättningarna för att nå målen. Vindforsk bjuder i samarbete med Vattenfall och STandUP for Wind in till ett seminarium om vindresursen på Uppsala universitet.

Seminariet har temat: Hur kan forskningsresultat omsättas till lönsam vindkraftsproduktion? Målet med dagen är att skapa en mötesplats där industri, konsulter och akademi får möjlighet att diskutera problemställningar och lösningar kopplade till den svenska vindresursen.

Hur kan vi använda vindresursen mer effektivt? Några exempel på frågor som tas upp på seminariet:

Vindenergiberäkning

Hur går man från mesoskala till mikroskala?

Laster

Hur ska modellering och mätning användas i symbios för att beräkna laster och för att förbättra produktionsprognoserna?

Vindmätning

Hur mäter man vind på höga höjder?
Vad kan vi få för hjälp av fjärranalys?

Vindkraft i skog

Hur representerar man skog i sina modeller på bästa sätt?
Validering av metoder och modeller