Program 8 november
09:30
Inledning
09:45
Vilka bitar saknas för att få till en produktionsuppskattning med låg osäkerhet?
Helena Wickman, Vattenfall
10:00
Vad behöver en vindkraftsprojektör veta?
Erik Holmgren, Vasavind
10:15
Hur vill branschen samverka med akademi och kunskapsföretag?
Måns Håkansson, Statkraft
10:30
Ökad kunskap och förbättrade modeller genom en kombination av observationer och modellering
– produktionsförluster på grund av nedisning och blockeringseffekter. Stefan Söderberg, DNV GL Sweden
11:00
Verifiering av modellering med mätning
Johannes Lindvall, Kjeller Vindteknikk
11:30
Sannolikhetsprognoser för nedisning på vindturbiner
Heiner Körnisch, SMHI
12:00
Lunch
13:00
Lineariserade beräkningar av vindkraftsparker
Antonio Segalini, KTH
13:30
Effektkurva och laster i svenska förhållanden med skogstypisk vindvridning, skjuvning och turbulens
Matthias Mohr och Ingemar Carlén Uppsala universitet
14:00
Mätningar och modellering i svensk miljö, hur optimerar vi bäst modellkedjan, och hur validerar vi den?
Johan Arnqvist och Stefan Ivanell, Uppsala universitet
14:30
Workshop med fika
15:30
Tack för i dag!
Seminariet rundas av och avslutas klockan 16.