Den här konferensen är avslutad
26 - 27 april, Stockholm

Kurs i tillämpbar vattenkrafthydrologi

Äntligen har vi möjlighet att erbjuda den populära HUVA-kursen igen! En viktig del i programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete är att sprida kunskap. Den här kursen har vi satt ihop för dig som vill lära dig grunderna inom vattenkrafthydrologi.

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd inom vattenkraften och till alla som känner ett behov att uppdatera sin kunskap inom vattenkrafthydrologi. Kursen garanterar två dagar av inspirerande föreläsningar och givande diskussioner.

Det är Energiforsks program Hydrologiskt utvecklingsarbete, HUVA som arrangerar kursen.  Föreläsningarna hålls av experter från SMHI. Även experter som är yrkesverksamma på kraftbolag kommer att föreläsa för att ge konkret inblick i tillämpar vattenkrafthydrologi.