Den här konferensen är avslutad
14 februari, Stockholm

Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem

Det här är en tillämpad kurs med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät. Kursen omfattar tre dagar och riktar sig till elever med ingenjörskompetens eller jämförlig arbetslivserfarenhet.

Kursen har fokus på teori som tillämpas på praktiska övningsuppgifter. Till grund för utbildningen ligger Energiforsks rapport 2015:105 Enkla elnät, säkra elleveranser som används som kursmaterial. Kursen, som hålls av Patrik Hilber på H2L Grid Solutions, har utvecklats inom ett projekt i Energiforsks program Risk- och tillförlitlighetsanalys.

I kursen ingår

  • Ett kurskompendium med övningsuppgifter och en guide för att genomföra en tillförlitlighetsanalys.
  • Ett användarvänligt verktyg för att göra tillförlitlighetsberäkningar.
  • Ett excelark med en manual för att skatta och visualisera felintensitet från feldatamängd.
  • Ett excelark med manual för att beräkna förväntat A, U, index m.m. för relativt enkla nät.
  • Ett uppgiftshäfte med ett antal problem och förslag till lösningar för övningsuppgifterna.

Använd egen data

Observera att du som kursdeltagare har möjlighet att använda egen data från den egna elnätet. Börja redan nu fundera på en uppgift som kan användas som hemuppgift mellan kurstillfällena.

Göteborg

Utbildningen kommer också att hållas i Göteborg i september 2018.
Plats: Göteborg Energi. Dag och tid: 4 september 9–17, 5 september 8–12
och 26 september 10–16.

Frågor

Har du frågor eller funderar över kursen och hemuppgiften, kontakta Patrik Hilber.