Program

14 februari Grundläggande metoder och teknik
09:00
Introduktion till kursen
Aktuella problemställningar relaterade till elkraftsystemet. Deltagarna berättar om sina utmaningar.
10:00
Fika
10:15
Komponentens tillförlitlighet
Ålder, miljö, underhåll och skattning.
12:00
Lunch
13:00
Metoder för systemanalys
15:00
Eftermiddagsfika
15:15
Fortsättning av metoder för systemanalys
17:30
Kursdagen avslutas
15 februari Tillämpat arbete
08:00
Tillförlitlighetsverktyg
10:00
Fika
10:15
Orientering, komponentviktighet, vad kostar ett fel, LCC-analys och underhållsoptimering
11:00
Diskussion om projektuppgiften
12:00
Kursdagen avslutas
14 mars Resultat av ett eget problem
10:00
Presentation av projektuppgifter
12:00
Lunch
13:00
Fortsatt presentation av projektuppgifter
14:00
Teori, repetition och expansion
Komponentbetydelse, Life Cycle Cost LCC och investerings- och riskanalyser baserat på resultat från beräkningar av tillförlitlighet och LCC.
15:00
Fika
15:20
Avslutande diskussion

Pris och anmälan

PRIS

Utbildningen inklusive material, luncher och kaffe kostar 14 800 plus moms. Företag och organisationer som under 2016 ingick i programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys har 20 procents rabatt på kursavgiften. 

ANMÄLAN

Anmäl dig genom att mejla kursledaren Patrik Hilber
Ange deltagarens namn, e-post och kort bakgrund – examen och antal år i elbranschen.

Konferenser och utlysningar