Den här konferensen är avslutad
16 juni, Frukostwebbinarium

Transformativa omställningen av industrin skapar nya möjligheter för fjärrvärmesektorn

En upptrappad storskalig produktion av fossilfritt stål och biodrivmedel kan generera mer än 100 TWh spillvärme. Professor Henrik Thunman på Chalmers Tekniska Högskola diskuterar hur fjärrvämebranschen bäst kan dra nytta av spillvärmen.

En upptrappad storskalig produktion av fossilfritt stål och av biodrivmedel i Sverige skulle generera mer än 100 TWh spillvärme - något som fjärrvärmesektorn kan dra stor nytta av.

LKAB, Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, en gruvdriftskoncern ägd av svenska staten, har ett investeringsbehov på cirka 400 miljarder. I det här webbinariet ställer sig Henrik Thunman frågan, å branschens vägnar, hur dessa enorma kvantiteter av spillvärme kan komma fjärrvärmesektorn till godo. 

Frukostwebbinarier om fjärrvärme varannan torsdag  

Det här webbinariet är en del av Värmeklustrets nya satsning med återkommande frukostwebbinarier.

Frukostwebbinarierna är ett nytt koncept av Energiforsk som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen. Varannan vecka bjuds akademiska forskare från Sveriges universitet och högskolor in för att dela med sig av forskning. Syftet är att öka förståelsen inom fjärrvärmesektorn för hur forskningsresultat snabbare kan komma branschen och samhället till nytta. 

Ämnena kommer att vara termisk energiomvandling eller relaterade frågor som är relevant för fjärrvärmebranschen.  

Webbinarierna kommer att hållas varannan torsdagsmorgon, med start 2 och 16 juni. Under sommarmånaderna kommer ett uppehåll, för att sedan fortsätta från den 8 september.  

Välkommen att höra av dig till mikael.karlsson@energiforsk.se om du som jobbar inom den akademiska världen är intresserad av att presentera din forskning i ett av dessa webbinarier.