Den här konferensen är avslutad
3 mars, Digitalt

Träspont i fyllningsdammar

Välkommen till ett webbinarium om träspont i fyllningsdammar. Lär dig mer om dess historik, olika typer av utformning, syfte, funktion, och risker med Tina Påhlstorp från Afry.

I det här webbinariet kommer rapporten "Träspont i fyllningsdammar" att presenteras av författaren Tina Påhlstorp från Afry. 

I rapporten görs en sammanställning av den information som redan finns om träspont i fyllningsdammar avseende historik, olika typer av utformning, syfte och funktion, risker, möjligheter att bedöma skick och övervaka funktion samt exempel på riskreducerande åtgärder. I rapporten beskrivs även olika exempel på dammar där träspontens skick undersökts. Detta kommer Tina att prata om den 3 mars. 

Ta del av rapporten här.