Den här konferensen är avslutad
19 april, Malmö

Tung transport – Öppen arena Biodrivmedel för Sverige 2030

Framtidens tunga transporter kräver motorer med både god emissionsbild och prestanda. Det är en förutsättning för en bred övergång till biodrivmedel i tunga transporter i Sverige och Europa. Frågan är när en gasmotor med en prestanda som matchar dieselns är här?

Seminariet är startskottet för den andra utlysningen i programmet Biodrivmedel för Sverige 2030. Under dagen kommer de pågående projekten i programmet att presenteras. Därefter följer en öppen arena inför den andra utlysningen i forskningsprogrammet. Utlysningen kommer att vara öppen för ansökningar inom programmets alla forskningsområden med speciellt fokus på tunga transporter. Den här dagen är också en del i det nordiska samarbetet Biogas2020 inom ramen för Interreg Öresund, Kattegat, Skagerak. 

Vi hälsar fraktköpare, speditörer och åkerier välkomna att ta del av det senaste om framtidens gasfordon. De inbjudna talarna kommer från de större lastbilstillverkare som alla erbjuder gasdrift i sina tunga fordon. Tillverkare av tunga fordon berättar om sina gasdrivna produkter och några motorforskare sammanfattar den nuvarande forskningen som kan leda till en gasmotor med låga utsläpp och dieselprestanda.

Seminariet, som också handlar om hur man söka medel till projekt från programmet, består av tre delar

  • föredrag av framstående motorforskare och experter på luftkvalitet
  • inspirerande presentationer från de stora lastbilstillverkarna
  • workshop för att inspirera och väcka idéer till nya forskningsprojekt

Ladda ner