Den här konferensen är avslutad
12 mars, Digitaltt

Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland?

Välkommen till ett frukostwebbinarium med Energiforsks Värmekluster där vi tillsammans med två tyska representanter kommer att lära oss hur den tyska bransch- och forskningsorganisationen AGFW jobbar tillsammans med sina medlemsföretag för att nå klimatmålen. Bland annat kommer vi att höra om nuvarande ramverk inom fjärrvärmesektorn i Tyskland och få insikter i pågående nationella och internationella forskningsprojekt som ökar tillförlitligheten hos åldrande modeller för fjärrvärmeledningar.

Den tyska fjärrvärmeföreningen AGFW representerar cirka 700 företag inom sektorn och fastställer reglerna för fjärrvärme i Tyskland.

I tillämpningsorienterade nationella och internationella forskningsprojekt arbetar AGFW tillsammans med sina medlemsföretag med innovationer och lösningar för att nå klimatmålen.

Sebastian Grimm, projektledare med forskningsfokus på digitalisering inom fjärrvärme och fjärrvärmeledningskonstruktion, kommer att redogöra för det nuvarande ramverket för fjärrvärmesektorn i Tyskland inom fjärrvärmesektorn i Tyskland och i samband med detta diskutera pågående AGFW-forskningsprojekt.

Därefter kommer Stefan Hay, projektledare med forskningsfokus på asset management and transformation of heating networks, att ge insikter i pågående nationella och internationella forskningsprojekt för att öka tillförlitligheten hos åldrande modeller för fjärrvärmeledningar.

Vi kommer också att få en kortare presentation om den svenska exportfrämjande föreningen SweHeat av deras ordförande Håkan Knutsson.

Webbinariet kommer att ges på engelska.