Den här konferensen är avslutad
18 maj, Clarion Sign

Värmelagring för fjärrvärmesystem

Nu bjuder vi tillsammans med FVU AB, Energiföretagen Sverige och Sinfra, före detta Värmek, in till en spännande dag med diskussioner och presentationer kring storskalig värmelagring för fjärrvärmesystem och fastigheter. Värmelagring kan spela en stor roll i energiomställningen. Nya lagringstekniker kan få ner kostnaden för att integrera mer förnybar och återvunnen energi i våra energisystem. Lagring av energi i våra värmesystem är, jämfört med alternativ som batterier och pumpkraftverk, en väldigt kostnadseffektiv lagringsteknik, men som kräver helt andra förutsättningar.

Värmelagring i berg via borrhål är ett alternativ för att lagra värme mellan säsonger är ett område som många energibolag har visat ett stort intresse för på senare tid. Några bolag har baserat på förstudier avfärdat investeringar i värmelager. Nu börjar även andra värmelagringstekniker att slå igenom, exempelvis termokemisk lagring i salt. Det är därför vi nu bjuder in till en workshop för att väcka tankar och idéer. Men under dagen vill vi också lära oss mer om ditt företags och övriga energibolags verkliga behov inom värmelagring. Och underlaget från dagen kommer vi sen snabbt att omsätta i nya projekt vars resultat ska lösa de utmaningar ni ser inom området!

Dag: Torsdagen den 18 maj
Tid: 9:30 – 16:00
Plats: Clarion Sign Östra Järnvägsgatan 5, fem minuters promenad från Stockholms central
Kostnad: Hela dagen inklusive spännande presentationer, en engagerande worshop, kaffe och en bra lunch till självkostnadspris 1200 kronor + moms per person.

Workshop-program

9:30 Kaffe och registrering

10:00 Inledning, Varför energilagring? Markus Wråke vd Energiforsk

10.35 Vilka typer av värmelager finns för fjärrvärmesystem idag och imorgon? Richard Scharff Vattenfall R&D

11.00 Erfarenheter av värmelager i fjärrvärmesystem
- Tekniska verken i Linköping Henrik Lindståhl
- Göteborg Energi Lennart Hjalmarsson

12:00 Lunch

13:00 Presentation från några olika leverantörer av värmelagringsteknik
LaPlast, Thomas Andersson
Dividend Christoffer Källberg, Frantisek Zvrskovec 
SaltX Christofer Rhén
Skanska Håkan EG Andersson

14:30 Diskussioner i grupp
Vilka behov av värmelagring ser vi?
Vilka hinder finns och vilka möjligheter ser vi?
Hur kan vi tillsammans göra detta möjligt? 

16:00 Summering och avslutning

Anmäl dig här!