Den här konferensen är avslutad
7 december, Stockholm

En dag om hydrologiskt utvecklingsarbete

HUVA-dagen utgör en samlingspunkt för dig som är intresserad av utvecklingen inom vattenkraftindustrins vattenhushållning och produktionsplanering.

Under dagen presenterades de projekt som genomförts i programmet under 2016 och 2017. Det gjordes också en stor satsning på omvärldsbevakning med en rad intressanta presentationer från våra norska kollegor.