Den här konferensen är avslutad
20 september, Älvkarleby

Seminarium om vattenkraftens bergfrågor

Den 20 september håller Energiforsks program Vattenkraftens bergfrågor ett seminarium för att redovisa resultaten från den nu nuvarande etappen som pågått sedan 2020.

I FoU-programmet Vattenkraftens bergfrågor samlas vattenkraftsindustrin för diskussioner och gemensam forskning om bergfrågor. Den senaste programetappen, som har pågått sedan 2020, har resulterat i många intressanta projekt och resultaten kommer att presenteras i Älvkarleby den 20 september 2022.

Utöver presentationer av resultat från programmet så kommer även kraftverksrepresentanter, konsulter och forskare att hålla presentationer om projekt kopplade till aktiviteter inom Vattenkraftens bergfrågor.

Välkommen att delta på denna fullspäckade dag med forskningsresultat!