Den här konferensen är avslutad
13 - 14 maj, Stockholm

Vattenkraftens FoU-dagar

Svenskt vattenkraftcentrum bjuder in till två dagar fyllda med intressanta forskningsprojekt och erfarenheter från några av de många förnyelseprojekt som pågår just nu. Temat för dagarna kommer vara den potentiella framtida effektbristen i Sverige och vattenkraftens möjligheter att motverka den.

Sedan 2018 drivs Svenskt vattenkraftcentrum som ett kompetenscentrum med målet att ta fram ny kunskap för att vattenkraften ska tillgodose samhällets behov av balanskraft och förnybar elproduktion på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. Satsningen gör att såväl samhälle som vattenkraftindustrin får ny teknisk och akademisk kompetens för framtida underhåll, ombyggnad och förnyelse av vattenkraften. Frågor som är kopplade till vattenkraftdammar och gruvdammar ingår också. 

Vi driver forskning inom de två områdena vattenturbiner och generatorer samt vattenbyggnad. Ett 20-tal projekt har hittills godkänts för genomförande i det nya kompetenscentret och några av dessa kommer att presenteras under de här dagarna. Aktiva forskare inom Svenskt vattenkraftcentrum kommer också finnas på plats för att svara på frågor om samtliga projekt som genomförs i centret, samt för att diskutera behov av nya projekt – så ta chansen att stilla din nyfikenhet samt väcka nya idéer.

Tidigare SVC-dagarna

Under dagarna, som tidigare kallades SVC-dagarna, kommer även Skellefteå Kraft berätta om de utmaningar de stött på i samband med sina planer vad gäller ut- och nybyggnad av vattenkraft och erfarenheter från ett antal förnyelseprojekt som genomförs inom branschen just nu kommer även att presenteras.

Missa inte den gemensamma middagen!

Under kvällen den 13 maj ses vi för en gemensam middag där vi kan fortsätta dagens intressanta diskussioner samt träffa nya och gamla bekanta inom branschen.