måndag 13 maj, sal L1
10:00
Samling & kaffe
10:30
Välkommen till KTH
Johan Silfwerbrand
KTH
10:40
Välkommen till Vattenkraftens FoU-dagar
Fredrik Engström
H2 Green Steel
Emma Hagner
Energiforsk, SVC Program Manager
11:00
Att göra effekt av pratet
– utmaningar i samband med ut- och nybyggnad av vattenkraft
Gabriel Waaranperä
Skellefteå Kraft
Pär Forsberg
Skellefteå Kraft
11:45
Lunch
13:00
TEMABLOCK: Produktivitet
13:00
Att mäta för att veta
Hur instrumentering och lämpliga varningsnivåer bör väljas.
Richard Malm K
KTH
13:30
Utveckling av metodik för bestämning av storskalig skjuvhållfasthet hos naturliga bergsprickor
Francisco Rios Bayona
KTH
14:00
Machine learning for condition monitoring in hydro power plants using a neural network
Tina Stark
Luleå tekniska universitet
14:30
Kaffe
15:00
TEMABLOCK: Förnyelse
15:00
Dammhöjningar säkerställer fortsatt gruvdrift i Hötjärn
Hans Häggström
Boliden
15:30
Reparationsinjektering i fyllningsdammar
Johan Lagerlund
Luleå tekniska universitet & Vattenfall vattenkraft
16:00
Rotordynamisk testrigg i Älvkarleby
- möjligheter för utveckling av mätteknik och produktutveckling.
Jan-Olov Aidanpää
Luleå tekniska universitet, seniorforskare i Svenskt vattenkraftcentrum
Rolf Gustavsson
Luleå tekniska universitet & Vattenfall vattenkraft
16:30
Slut för i dag
18:00
Gemensam middag
Restaurang Syster O Bror, Drottning Kristinas väg 24
Tisdag 14 maj, sal L1
09:00
Kaffe
09:30
TEMABLOCK: Flexibilitet
09:30
Ny hybridlösning med vattenkraft och batterienergilager för frekvensreglering
Jessica Willén
Fortum
10:00
Frekvensstabilitet: vad, varför och hur?
Elin Dahlborg
Uppsala universitet
10:30
Metodik för bestämning av islaster på betongdammar
Rikard Hellgren
KTH
11:00
Workshop – Kompetensförsörjning
Vad kan vattenkraftsbranschen göra för att bli en attraktiv arbetsgivare?
12:00
Lunch
13:00
Höj kompetensen på din arbetsplats – ta hjälp av en seniorforskare
Svenskt vattenkraftcentrums seniorforskare
Kim Berglund
Luleå tekniska universitet
13:30
Systemnyttan av en effektutbyggnad i vattenkraften
Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP
Johan Bruce
Sweco
14:00
Effektbrist och vattenkraftens framtida roll
Paneldebatt, moderator:
Johan Bladh
Energiföretagen Sverige
14:30
Eftermiddagskaffe
15:00
Summering av dagarna
15:30
Slut