14 december, Webbinarium

2030-pusslet – Så når vi transportmålet

2030-pusslet är ett nytt och unikt projekt som ska fokusera på hur vi bäst når klimatmålet inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv. Som startskott bjuder Energiforsk tillsammans med 2030-sekreteriatet och Profu in till ett webbinarium där vi presenterar och diskuterar analysresultat av den politik som förs kopplat till transportsektorns utsläppsmål.

Trots att det återstår knappt nio år till år 2030 och att flera konkreta styrmedel och initiativ har införts på senare tid – såsom reduktionsplikten och Elektrifieringskommissionen som driver utvecklingen framåt – saknar Sverige fortfarande en transportpolitisk, heltäckande handlingsplan.

Projektet 2030-pusslet syftar till att tydliggöra effekterna av politiska förslag som rör transportsektorn genom olika analyser. Tillsammans med näringslivet tas en levande handlingsplan fram som årligen kommuniceras tillbaka till politiken i syfte att underlätta måluppfyllelsen. Under webbinariet presenterar vi projektet, testar ett antal antaganden (pusselbitar) och låter experter kommentera.

Inom projektet kommer även vissa antaganden att kunna testas som till exempel: Vad händer med utsläppen om tillväxten i biltrafiken inte blir så stor som Trafikverket förutspår? Vad händer om en global brist på biodrivmedel gör att reduktionsplikten inte helt kan genomföras? Vad händer om vi ser en snabbare överflyttning av gods till järnväg och sjöfart?

Webbinariet pågår mellan kl. 08.30-10.00.

Pris och anmälan

Pris

Webbinariet är kostnadsfritt. 

Anmälan

Anmäl dig via knappen nedan. Länk till webbinariet mejlas dagen innan till alla som anmält sig.

Anmäl dig här

Konferenser


19 nov
2020

23 nov
2020

24 nov
2020

25 nov
2020

25 nov
2020


9 dec
2020