3 juni, Västerås

CIGRE Sveriges konferens 2024

Den 3 juni bjuder CIGRE Sverige in till en fysisk träff hos Hitachi Energy i Västerås. CIGRE Sverige har skickat in ett trettiotal artiklar till den årliga kongressen, och dessa kommer att presenteras under dagen.

CIGRE, International Council on Large Electric Systems, har en verksamhet som är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, inom produktion, överföring och distribution. Organisationen verkar för internationell utveckling och informationsutbyte.

CIGRE:s generalsekretariat finns i Paris och den svenska verksamheten leds av den Svenska Nationalkommittén och samordnas av Energiforsk. Energiforsks uppgift är bland annat att samordna de svenska artiklarna och sprida information om forskningsresultaten för en publik i Sverige. 

 

Pris och anmälan

Tid 

3 juni.

Lunch: 11:30–13:00.

Konferens: 13:00–17:30.

Plats 

Västerås.

Konferens: Mäster Ahls gata 16, Hitachi Energy.

Lunch: B26 Restaurang

Pris 

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla som vill lära sig mer om högspänd elektrisk energi. Är du intresserad av att bli medlem i CIGRE? Kontakta Susanne Stjernfeldt

Lunchen är fri för alla att delta på men bekostas på egen hand. 

Språk

Konferensen är på svenska, men flera presentationer kan komma att vara på engelska.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till elkraftsintressenter inom industrin, elnätsbolag, högskolor/universitet och samhället i stort.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 27 maj. 

Anmäl dig här

Konferenser