24 nov, Frukostwebbinarium

Digitala tvillingar för fjärrvärme

Vad är en digital tvilling? Hur kan de användas och vilken nytta kan de göra i fjärrvärmesystem? Och hur långt borta är en lösning? Energiforsk Värmekluster bjuder nu in till ett frukostwebbinarium för att söka svar på dessa frågor, varmt välkommen!

Under webbinariet presenteras ett projekt kring digitala tvillingar för fjärrvärmebranschen som leds av Nowa Progress & Digital Tvilling. Frågor kring vad som är på gång, vad som har gjorts och hur digitala tvillingar praktiskt fungerar i andra branscher kommer också att redovisas.

Stort fokus ligger på att visa den möjliga nyttan som digitala tvillingar i fjärrvärmesystem kan leda till genom att förenkla verklighetsbaserat beslutsfattande. Det kommer också att handla om utvecklingsstegen till en fullt kommersiell lösning.

För att få en bättre förståelse för vad en digital tvilling egentligen är och hur kopplingen till andra digitala tekniker som artificiell intelligens och maskininlärning ser ut, tar vi hjälp av forskare från RISE för att reda ut och definiera dessa begrepp.

Energiforsks värmekluster

Värmeklustret omvandlar forskningsresultat till lösningar som kan användas i energibranschen, läs mer här.

 

Pris och anmälan

Pris

Webbinariet kostar inget om ditt företag är med i Energiforsks värmekluster, övriga betalar 400 kronorplus moms. Här ser du vilka företag som är med i värmeklustret

Tid

8.00 - 9.00

Anmälan

Vi behöver din anmälan för att kunna skicka en länk till webbinariet dagen innan.

Anmäl dig här

Konferenser