23 september, Webbinarium

Digitalisering och efterfrågeflexibilitet

Att kunna nyttja efterfrågeflexibiliteten hos slutkunden är en av pusselbitarna som krävs för att kunna möta utmaningarna som uppstår i ett allt mer komplext elsystem. Det finns stora förväntningar på att en ökad digitalisering ska möjliggöra denna potential. Men vad är möjligt och vad säger forskningen inom området?

För att svara på frågan bjuder Energiforsks program, Elnätens digitalisering och IT-säkerhet, in till ett halvdagsseminarium där DNV presenterar sina resultat från en nyligen publicerad Energiforskrapport på ämnet digitalisering och flexibilitet. Det ena är en förutsättning för det andra, och båda behövs.

Webbinariet kommer ge dig ny kunskap om efterfrågeflexibilitet och vad som krävs för att realisera flexibilitetspotentialen hos slutkunden. Branschrepresentanter kommer även att dela sina erfarenheter från pågående projekt där lösningar har implementeras och testats i praktiken. En paneldiskussion kommer att hållas där vi bland annat kommer att diskuterar frågorna:

  • Vilken grad och typ av digitalisering behövs?
  • Var finns flexibilitetspotentialen?
  • Är nödvändiga ramverk och processer på plats?
  • Hänger regleringen med?

Samtalet modereras av Ambra Sannino, DNV och deltagande experter är:

  • Anders Granquist, DEFA
  • Harlad Klomp, Vattenfall
  • Therése Karlsson, Energimarknadsinspektionen
  • Christopher Wiig, DNV
  • Susanne Ackeby, DNV

Pris och anmälan

Pris

Deltagande sker utan kostnad.

Program

Program och tid för detta halvdagsseminarium publiceras i augusti.

Anmälan

Anmälan görs via knappen nedan.

Anmäl dig här

Konferenser