15 dec, Webbinarium

Energisystemet i omvandling

Den här dagen summerar vi den andra etappen av Nordeuropeiska energiperspektiv NEPP och blickar framåt!

Under konferensen sammanfattas fyra år av NEPPs forskning och dialog med branschen, vi delar med oss av insikter och belyser frågor som:

  • Energisystemet driver och möjliggör utvecklingen av det hållbara och konkurrenskraftiga samhället – aldrig har det varit så tydligt som nu. Vilka är vägvalen och vilka är de avgörande faktorerna för en framgångsrik omställning av energisystem och samhälle?
  • Framåtblick – vilken roll har Sveriges när Europa nu ställer om energisystemet?
  • Energilandskapet är i förändring – vad formar det framtida energilandskapet och morgondagens energisystem och hur påverkas förutsättningarna för aktörerna på energimarknaden?
  • Vem ansvarar för helhetsperspektiv och fortsatt dialog? 

I snart 25 år har NEPP, North European Energy Perspectives Project, och dess föregångare Nordleden och NEP utgjort en central och policynära forskningsplattform och mötesplats för den svenska energibranschen. Projektet samlar merparten av Sveriges energibolag och välmeriterade forskare vid Chalmers, KTH och Handelshögskolan i Göteborg samt kunskapsföretagen Profu, IVL Svenska Miljöinstitutet och Sweco. Projektet leds av Profu och Energiforsk, och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén är ordförande i styrgruppen.

Boka den 15 december 2020 och anmäl dig redan nu!

Pris och anmälan

Pris

Webbinariet pågår mellan kl 9 och 12 och är kostnadsfritt för dig som deltar. Anmälan krävs och länk skickas ut dagen innan eventet. 

Anmäl dig här

Konferenser