15 dec, Slutkonferens

Energisystemet i omvandling

Nu tar vi pulsen på förändringen av det svenska energisystemet, hur fort det går och vad som ligger runt hörnet.

Projektet North European Energy Perspectives, NEPP, har under snart 25 år samlat Sveriges energibolag, basindustrier, branschorganisationer och energisystemforskare. Projektets analyser och resultat har haft stor betydelse för den svenska energipolitiken och för beslut i företag och myndigheter.

Med en inledning av Robert Andrén, NEPPs ordförande och Eergimyndighetens generaldirektör, sammanfattar vi nu den senaste fyraårsetappen.

Forskare och inbjudna gäster kommer belysa frågor som

  • Vad är nytt i den svenska och internationella energi- och klimatpolitiken?
  • Vad ska man tro om förutsägelserna om kraftigt ökad elanvändning, har vi inte hört det förut och vad skiljer sig nu?
  • Hur stora är egentligen problemen i elsystemet, vem ska hantera dessa, och hur?
  • Hur resonerar de som investerar i energisystemet och behövs det någon som tar ansvar för helheten?
  • Kan kraftvärmen få en ny storhetstid eller kommer den sakta tyna bort?
  • Är diskussionen om förestående transformering av energilandskapet, med nya aktörer, mer än bara prat?

Se mer i programmet ovan och anmäl dig här bredvid! 

Programblad att ladda ner här! 

Mer om NEPP här. 

Pris och anmälan

Pris

Webbinariet pågår mellan kl 9 och 16 och är kostnadsfritt för dig som deltar. 

Om slutkonferensen

Lyssna på Catarina Nauclér: Nu har du chans att ta del av den här kunskapen och bidra till dialogen!

Robert Andrén berättar varför du ska anmäla dig!

Länk

Länk skickas dagen innan webbinariet. 

Anmäl dig här

Konferenser