Program

Vi summerar forskningen i NEPP
09:00
Välkommen
Ebba Löfblad
Profu
Markus Wråke
VD Energiforsk
09:10
Generaldirektören reflekterar över behov inom forskning, samverkan och dialog i energiomställningen
Robert Andrén
Generaldirektör Energimyndigheten och ordförande i NEPP
09:25
NEPPs framtidsbilder och huvudbudskap
Jenny Gode
Profu
Ebba Löfblad
Profu
Markus Wråke
VD Energiforsk
Energisystemets ambitiösa klimat- och energipolitiska mål
09:45
Energisystemet styrs av ambitiösa klimat- och energipolitiska mål
Kenneth Möllersten
IVL Svenska miljöinstitutet
Lars Zetterberg
IVL Svenska miljöinstitutet
10:00
Omställningen i Europa påverkar det svenska energisystemet
Filip Johnsson
Chalmers Tekniska Högskola
10:10
Industrin och klimatomställningen
Industrirepresentanter och forskare samtalar
10:30
Kort paus
10:40
Historisk tillbakablick över den politiska utvecklingen
Bo Diczfalusy
Bodiz Consulting
10:50
Vart är utvecklingen på väg?
Ett samtal om framtidens politiska inriktning och konsekvenser
Nya förutsättningar och möjligheter
11:15
Ökad elanvändning och mer variabel elproduktion skapar nya förutsättningar
Thomas Unger
Profu
Magnus Lindén
Sweco Energuide
11:45
Fjärrvärmens långsiktiga utveckling
Håkan Sköldberg
Profu
12:00
Lunchpaus
13:00
Perspektiv på framtida investeringar
Anders Sandoff
Handelshögskolan i Göteborg
13:10
Hur kan vi skapa intresse och möjligheter för kraftvärmeaffären?
Samtal med representanter för energibolag och forskare
Det framtida energilandskapet med negativa utsläpp
13:30
Negativa utsläpp - en möjlighet för energisektorn
Jenny Gode
Profu
Jenny Sahlin
Profu
14:00
Energilandskapet är i snabb förändring
Ebba Löfblad
Profu
Mikael Odenberger
Chalmers Tekniska Högskola
14:20
Paus
Ny kunskap behövs
14:30
Den senaste globala politiska utvecklingen
Åsa Löfgren
Göteborgs Universitet
14:40
Keynote speaker
Daniel Akenine
Microsoft
15:15
Nya möjligheter och nästa forskningsetapp
Robert Andrén
Generaldirektör Energimyndigheten och ordförande i NEPP
Markus Wråke
VD Energiforsk
Ebba Löfblad
Profu

Pris och anmälan

Pris

Webbinariet pågår mellan kl 9 och 16 och är kostnadsfritt för dig som deltar. 

Om slutkonferensen

Lyssna på Catarina Nauclér: Nu har du chans att ta del av den här kunskapen och bidra till dialogen!

Robert Andrén berättar varför du ska anmäla dig!

Länk

Länk skickas dagen innan webbinariet. 

Anmäl dig här

Konferenser och utlysningar