25 september, Digitalt

Kan högre spänning tillåtas för direktjordade starkströmsanläggningar under kortare tid?

Välkommen till ett webbinarium som diskuterar säkerhetskrav och föreskrifter för starkströmsanläggningar, riskhantering och praktiska säkerhetsåtgärder för kroppsresistans och beröringsspänning.

Programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys har varit värd för projektet Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning. I projektets slutrapport analyseras bland annat om en högre spänning än 220 volt kan tillåtas om frånkopplingstiden är kortare än 0,5 sekunder. Rapporten utvärderar också lågspänningsnätets tålighet för att uppskatta konsekvenserna av ett jordfel.

Projektet har utgått från Elsäkerhetsverkets föreskrifter för starkströmsanläggningar som ställer krav på en kroppsresistans på 1 000 ohm och en beröringsspänning på 220 volt, som kan jämföras med de tidigare kraven på 3 000 ohm och 600 volt.

En slutsats i rapporten är att det inte finns några tungt vägande skäl mot att regelverket ändras så att beröringsspänningen på utsatta delar kan höjas.

Program

  • Daniel Karlsson, DNV: Berättar om rapportens viktigaste slutsatser och rekommendationer
  • Alija Cosic, Svenska kraftnät: Berättar om hur SVK ser på rapporten, fördelar, nackdelar och risker
  • Arne Berlin, Vattenfall: Berättar hur Vattenfall ser på rapporten och vilken betydelse rekommendationerna skulle få
  • Anders Richert, Elsäkerhetsverket: Ger sin syn på styrkor och svagheter med rapporten, vilka risker man ser och hur man kommer arbeta vidare med frågan.

Rapporten kan läsas här.