16 sep, Stockholm

Nytt om användning av energiaskor

Här har du möjlighet att få en breddad inblick i det senaste kunskapsläget om askor. Askprogrammet presenterar resultat och nyheter från forskningen och du erbjuds att ge inspel till den framtida askforskningens inriktning.

Det här är forskning som skapar resurseffektiva lösningar för hur askor kan användas. En viktig uppgift är att ta fram fakta för att stödja svenska beslutsfattare nationellt och internationellt i frågor som rör askor. 

Vår forskning innebär en aktiv kunskapsöverföring mellan olika intressenter, och den här dagen vänder sig till alla som ser nyttan av mer askkunskaper i sin yrkesroll. Det gäller såväl myndigheter som handläggare på kommuner, miljösamordnare, forskare, askproducenter, tekniska konsulter och företag som tar emot askor. 

För att ge dig en möjlighet att ytterligare bredda inblicken kring energiaskoragen ligger den här dagen direkt efter Energiföretagen Sveriges Arena Energiaskor. Är du med på den konferensen kan du anmäla dig till vår forskningsdag samtidigt. 

Våra forskare kommer att lyfta fram resultat och nyheter från askforskningens tre områden:

  • Skog och mark
  • Konstruktion
  • Miljö och kemi

Konferensen skulle ha genomförts i maj, men har flyttats till september. 

 

Pris och anmälan

Pris

Konferensavgiften inklusive kaffe och lunch är 500 kronor plus moms. Företag som är med i Askprogrammet betalar ingen avgift. 

Corona

Vi hoppas kunna hålla konferensen den 16 september 2020. 

Anmäl dig här

Konferenser