21 okt, Stockholm

Nytt om användning av energiaskor

Här har du möjlighet att få insyn i det senaste kunskapsläget om energiaskor. Askprogrammet presenterar resultat och nyheter från forskningen och du kommer att ha möjlighet att bidra med idéer till den framtida askforskningen.

Under webbinariet kommer vi att presentera resultat och kunskap som leder till resurseffektiva lösningar för hur askor kan användas. En viktig uppgift för forskningen är att ta fram fakta för att stödja svenska beslutsfattare nationellt och internationellt i frågor som rör askor. 

Våra forskare kommer att lyfta fram resultat och nyheter från askforskningens tre områden:

  • Skog och mark
  • Konstruktion
  • Miljö och kemi

Askprogrammet innebär en aktiv kunskapsöverföring mellan olika intressenter, och det här webbinariet vänder sig till alla som ser nyttan av att stärka sina kunskaper om aska. Det gäller såväl myndigheter som handläggare på kommuner, miljösamordnare, forskare, askproducenter, tekniska konsulter och företag som tar emot askor. Mer om forskningen och dess resultat här.

Pris och anmälan

Pris

Konferensen kommer att hållas som ett webbinarium och ingen avgift tas för deltagande.

Anmälan

Anmälan öppnar inom kort.

Konferenser