5 mars, Digitalt

Så kan osäkerheterna för investeringar i kolinfångning minskas

Välkommen till ett webbinarium av "Innovationsklustret Gröna Kolatomer" där fallstudien "A robust investment decision to deploy bioenergy carbon capture and storage—exploring the case of Stockholm Exergi" kommer att presenteras av forskaren Oscar Stenström från Chalmers. Målet med webbinariet är att företag kan dra lärdomar av studien och applicera i sina CCUS-projekt.

Att påskynda processen för implementeringen av koldioxidavlägsnande teknologier, som BECCS, Bioenergy with carbon capture and storage, har brådskande prioritet om den globala uppvärmningen ska begränsas till under 2 °C, visar en ny rapport. Men osäkerheter, både politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och regulatoriska avskräcker investerare.

För att minska dessa osäkerheter, samt för att förbättra robustheten hos BECCS-strategier, har Oscar Stenström, doktorand på Chalmers Energiteknik, undersökt metoder för så kallat decision making under deep uncertainty (DMDU) i rapporten A robust investment decision to deploy bioenergy carbon capture and storage—exploring the case of Stockholm Exergi.

I rapporten presenteras resultatet av att tillämpa metoderna Dynamic Adaptive Planning, DAP genom expertintervjuer och Robust Decision Making, RDM, genom explorativ modellering. Anmäl dig till webbinariet för att höra Oscar Stenström berätta om resultatet av metoderna samt exemplifiera hur dessa kan användas.

Pris och anmälan

När 

5 mars, 08:30–09:15

Plats 

Teams. En länk skickas ut dagen innan till alla anmälda. 

Kostnad 

Kostnadsfritt för medlemmar i Innovationsklustret Gröna kolatomer, annars 1000 kr (exkl. moms)

Anmälan 

Anmäl dig här

Konferenser