5 - 6 december, Stockholm

Save the date: Vätgaskonferensen 2023

När, var och hur ska vi använda vätgas i Sverige? Vätgaskonferensen 2023 äger rum i Stockholm 5–6 december. Inom kort öppnar anmälan.

5–6 december arrangeras Vätgaskonferensen 2023 av Energiforsk, LTU CH2ESS, Rise, Vätgas Sverige, Energigas Sverige och Energiföretagen. Konferensens mål är att öka kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen och vi eftersträvar ett brett program där så många områden och användningsområden som möjligt för vätgasen täcks in. Här är de teman som konferensens program utgår ifrån:

  • Vätgasens potential och förutsättningar i energisystemet
  • Vätgas i industrisektorn
  • Transportsystemen och vätgas
  • Produktion av hållbar vätgas
  • Möjligheter för vätgas inom fastighet och service
  • Vätgas inom areella näringar
  • Distribution och lagring av vätgas
  • Internationella perspektiv och erfarenheter

Prenumerera på nyhetsbrevet från programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen för att inte missa någon viktig information om konferensen och för att inte missa när anmälan öppnar. 

 

Pris och anmälan

Pris 

Meddelas inom kort.

Plats 

Stockholm. Plats meddelas inom kort. 

För vem

Vätgasbranschen, studenter, journalister och politiker m.m. som är intresserade av vätgasens utveckling i Sverige.

Konferenser