19 oktober, Frukostwebbinarium

Solvärme i Sverige

Kan solvärme vara en värmekälla i framtidens fjärrvärme? På vilket sätt kan solvärmen bidra i ett kallt och mörkt land som Sverige?

Nu bjuder Energiforsks värmekluster in till ett fruktostwebbinarium då du får veta mer om olika solvärmesatsningar. I Ystad finns idag en solvärmeanläggning som producerar 350–400 MWh fjärrvärme och i Härnösand byggs just nu en solvärmepark på 3 000 kvadratmeter som ska leverera värme. Vilken roll har solvärmen i dessa system och under vilka förutsättningar är solvärme gångbart i Sverige?

Energiforsks Värmekluster finansieras genom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram TERMO.

Pris och anmälan

Pris

Webbinariet är gratis om ditt företag är med i Energiforsk värmekluster. Övriga deltagare betalar 1000 kr plus moms. 

Anmälan

Anmäl dig via knappen här nedanför. Länk till webbinariet mejlas dagen innan till alla som anmält sig. 

Anmäl dig här

Konferenser