26 oktober, Stockholm

Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem - tre dagars kurs

Hur ska man på bästa sätt utveckla framtida elnätsstrukturer på ett kostnadseffektivt sätt? I oktober håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

Utbildningen hålls under tre dagar i oktober och november. Den bygger på rapporten Enkla elnät, säkra elleveranser Energiforsk 2015:105 som används som kursmaterial. I rapporten har man hjälp av tillförlitlighetssimuleringar undersökt hur elnäten kan förenklas och hur man kan reducera antalet komponenter med bibehållen leveranssäkerhet.

I kusen ingår

  • Ett kompendium med övningsuppgifter och en guide för att genomföra en tillförlitlighetsanalys
  • Ett excelark med en manual för att skatta och visualisera felintensitet från feldatamängd.
  • Ett excelark med manual för att beräkna förväntat A, U, index m.m. för relativt enkla nät.
  • Ett antal förslag till lösningar för övningsuppgifterna. 

Kursdagar och tider 

Utbildningen består av tre kursdagar och kommer att hållas den:

26 oktober mellan 10.00 och 17.00
27 oktober mellan 8.00 och 12.00
16 november mellan 10.00 och 16.00

Anmälan

Anmäl dig direkt till kursledaren Patrik Hilber på H2L Grid Solutions.
Ange namn, e-post och en kort bakgrund, exempelvis examen och hur många år du varit i elbranschen. 

Forskning och resultat

Läs mer om programmet Risk och tillförlitlighetsanalys och våra aktuella projekt.  

En bra sammanfattning av resultaten från tidigare projekt finns i programmets syntesrapport.