26 oktober

Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem

Hur ska man på bästa sätt utveckla framtida elnätsstrukturer på ett kostnadseffektivt sätt? I oktober håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

Utbildningen hålls under tre dagar i oktober och november. Den bygger på rapporten Enkla elnät, säkra elleveranser Energiforsk 2015:105 som används som kursmaterial. I rapporten har man hjälp av tillförlitlighetssimuleringar undersökt hur elnäten kan förenklas och hur man kan reducera antalet komponenter med bibehållen leveranssäkerhet.

I kusen ingår

  • Ett kompendium med övningsuppgifter och en guide för att genomföra en tillförlitlighetsanalys
  • Ett excelark med en manual för att skatta och visualisera felintensitet från feldatamängd.
  • Ett excelark med manual för att beräkna förväntat A, U, index m.m. för relativt enkla nät.
  • Ett antal förslag till lösningar för övningsuppgifterna. 

Kursdagar och tider 

26 oktober 10-17
27 oktober 8-12
6 november 10-16

Anmälan

Anmäl dig direkt till kursledaren Patrik Hilber på H2L Grid Solutions.
Ange namn, e-post och en kort bakgrund, exempelvis examen och hur många år du varit i elbranschen.