16 februari, Stockholm

Workshop: Instrumenteringssystem för övervakning och statusbedömning av dammar

Energiforsk bjuder in till en workshop om instrumenteringssystem för övervakning och statusbedömning av dammar. Syftet är att dammägare ska arbeta med att förbättra sin instrumentering och övervakningshantering - planering, utförande, uppföljning och organisatorisk hantering. Välkommen!

Workshoppen kommer att ledas av Benny Mohlin från Sweco och Björn Östberg från Afry. Målet är att samla in erfarenheter och kunskap från dammägare, drift- och underhållsentreprenörer, konsulter och ansvariga personer för informationshantering och mätdata. Efter workshoppen är det tänkt att en rapport ska tas fram med vägledande information kring hur ett instrumenteringssystem lämpligen utformas, underhålls och kvalitetssäkras.

Bland annat kommer workshoppen att beröra ämnen som arbetsgång vid instrumenteringsplanering och felmodsanalyser, projektering och utförande av ett instrumenteringsprojekt, överlämning mellan projektskede och driftsskede, underhåll av instrumentering, inspektioner och besiktningar av instrumentering, el-relaterade frågeställningar för signalöverföring och dokumentation. För att ta del av hela programmet och för att anmäla dig, klicka på knapparna nedan.

Vi ser gärna att företrädare från dammägare, drift- och underhållsentreprenörer, konsulter och personer som arbetar med informationshantering och mätdata deltar. Dammtekniskt sakkunniga får gärna sprida denna inbjudan vidare till driftspersonal som arbetar med instrumentering.

För frågor, mejla Carolina eller Benny

Pris och anmälan

Pris

Kostnadsfritt

Tid

16 februari, 09:00-15:00

Plats

World Trade Center Stockholm

Klarabergsviadukten 70

Sal Atlanta

Övrigt 

Det ingår lunch. Workshoppen är platsbegränsad till 60 personer, i händelse av stort intresse kan ett urval av deltagare behöva ske. Detta görs i sådant fall senast två veckor innan workshoppen. 

Anmälan 

Anmäl dig här

Konferenser