Organisation

Projektets organisation

Energiforsk samordnar och koordinerar verksamheten. Vi ansvarar också för all projekthantering, administration, uppföljning, kvalitetssäkring och resultatspridning. Energiforsk medverkar även i styrgruppen och är dess sammanhållande.

Projektet genomförs av Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper/kraftverksteknikmed med Magnus Genrup som projektledare.

En styrgrupp kopplas till projektet med representanter från uppdragsgivarna. I styrgruppens uppgifter ingår att :

  • styra projektet
  • besluta om inriktning på projektet och intressanta delar som bör tas med och prioriteras i bevakningen
  • följa den ekonomiska utvecklingen i projektet
  • ge synpunkter på förslag till fortsatt verksamhet
  • följa upp och godkänna rapporteringen
  • delta vid årsseminarierna

Energiforsk medverkar även i styrgruppen och är dess sammanhållande.

Varje företag som deltar i projektet har en person som

  • ingår i styrgruppen
  • har särskilt intresse av resultat och ny kunskap från projektet

Dessa personer kommer att bjudas in till seminarier, få ta del av projektrapporter och få annan information och kommunikation från projektet.