Seminarier

Gasturbinseminarier

Här kommer vi att samla all dokumentation från de seminarier vi genomför.

Seminarium 2017

Resultatrapportering från projektet

Magnus Genrup, LU

Bonus om radialturbiner, Magnus Genrup

Vibrationer. SSS-kopplingens inverkan på vibrationsproblem, kritiska varvtal, vibrationer från icke roterande delar, initial balansering av maskiner på verkstad m m

Elisabet Blom, Qring

Film om SSS-kopplingen

Film om Tacomabron

Faskompensering och störningsreserv/spänningsreglering – förståelse, innebörd och behov

Christer Liljegren, GEAB

Siddy Persson, SvK:s Driftanalys

Studiebesök på Slite site, Tenny Larsson, GEAB