Rapport

Small Modular Reactors

Små modulära reaktorer, SMR, är en viktig del av kärnkraftsindustrins framtid. Den här rapporten ger en kortfattad överblick av grundtekniken och det aktuella marknadsläget.

Vissa teknologier för små modulära reaktorer tas i drift i år medan nästa våg av mer mogna teknologier väntas lanseras innan år 2030. De tekniska detaljerna i de här teknologierna är tämligen robusta och utmaningarna är främst relaterade till myndigheter föreskrifter och tillsyn.

Det råder en viss osäkerhet kring hur färdiga teknologierna är med tanke på tillverkning och lansering och vilka de primära verktygen för att försäkra att anläggningarna når en konkurrenskraftig prisnivå är. Intresset är stort i många länder och det som nu krävs är att några aktörer går före och lyckas. I så fall finns det en bred marknad för små modulära reaktorer.

Läs också broschyren Small nuclear reactors and where to use them som beskriver funktion, fördelar och utmaningar med små modulära reaktorer och hur de skulle kunna integreras i energisystemet. 

Nyheter

Bättre metoder för att mäta ljud från vindkraft

Idag finns det en del oklarheter om hur ljud från vindkraftverk ska beräknas. Pontus Thorsson på Akustikverkstan arbetar med att ta fram bättre verifieringsmetoder för att mäta ljudet från vindkraftverk.

23 mar 2020


Spännande erfarenheter från energiomställningen

Elkraftbranschen samlas för att ta del av erfarenheter av lokala energisystem, laddrobotar för batterifärjor och nya strategier för nätplanering. I början av mars arrangerade Industrinätverket Elkraft ett seminarium ombord på en batteridriven färja.

18 mar 2020


Forskningsseminarier i coronatider

Energiforsk kommer att hålla seminarier och konferenser som planerat så länge det bedöms meningsfullt att genomföra dem. Samtidigt gör vi vad vi kan för att minimera risken för spridning av coronasmitta.

17 mar 2020


Välkommen med din idé kring miljöriktig användning av aska

Sedan många år bedrivs forskning om hur askor från kraftvärmeverk kan fungera som en användbar resurs, till exempel som kompensation för uttag av biomassa från skogen. Det finns fortfarande kunskapsluckor att fylla om hur askor kan användas. Nu söker vi nya forskningsförslag!

10 mar 2020


Effektivare underhåll av elnätet

Att driva och underhålla elnätet medför höga kostnader. I programmet Underhåll av elnät arbetar energibolag och forskare tillsammans för att ta fram ny kunskap som underlättar och effektiviserar underhållsarbetet, och som samtidigt innebär en hög leveranssäkerhet i elnätet.

3 mar 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2019:625

Författare

Konsta Värri, Petra Seppälä